Menu

Logowanie dla czonkw KIPHGaleria

Osoby Online

Naszą witrynę przegląda teraz 97 gości 

OFICJALNA STRONA KOSZALISKIEGO FORUM GOSPODARCZEGO

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania oficjalnej strony Koszaliskiego Forum, jak i rwnie zachcamy do polubienia profilu KFG na portalu facebook.

>>>Oficjalna strona.

>>>Fanpage KFG na facebook.


 

WNIOSKI Z I KOSZALISKIEGO FORUM GOSPODARCZEGO

Szanowni Pastwo, po zakoczonym Forum przyszed czas na jego podsumowanie. Przedstawiamy Pastwu wnioski panelowe oraz zapraszamy do odwiedzania oficjalnej strony I Koszaliskiego Forum Gospodarczego, gdzie na bieco bdziemy informowa o naszych dziaaniach ? mimo i Forum dobiego koca.

>>>Wnioski oraz strona oficjalna Forum.


 

CZʦ MERYTORYCZNA KOSZALISKIEGO FORUM NA YOUTUBIE

Dziki Uczelnianemu Centrum Ksztacenia na Odlego StudiaNET Politechniki Koszaliskiej - osoby, ktre nie uczestniczyy osobicie w I Koszaliskim Forum Gospodarczym maj moliwoc zapoznania si nagraniami z wykadw oraz paneli dyskusyjnych:

 • Inauguracja I Koszaliskiego Forum Gospodarczego.

[link]

 • Wykad 1. ?Synteza termojdrowa rdem energii XXI wieku?.

[link]

 • Wykad 2. ?IV Genereacja reaktorw jdrowych i fuzja termojdrowa - przyszo energetyczna?.

[link]

 • Panel 1. ?Energetyka odnawialna, rozproszona i jdrowa.?

[link]

 • Panel 2. ?Nowa perspektywa Unii Europejskiej 2014 - 2020.?

[link]

 • Panel 3. ?Otoczenie innowacyjnego biznesu - wsparcie dla firm.?

[link] - w trakcie opracowywania.


 

I KOSZALISKIE FORUM GOSPODARCZE, 25 ? 26 wrzenia,

Tematem Forum s: Wybrane aspekty rozwoju Pomorza rodkowego.

Termin i miejsce realizacji: 25 - 26 wrzenia - Koszalin.

W zwizku z obchodami 750?lecia Miasta Koszalina oraz w rozwojem gospodarczym regionu Pomorza rodkowego Koszaliska Izba Przemysowo ? Handlowa organizuje I-sze Koszaliskie Forum Gospodarcze.

Jest ono odpowiedzi na potrzeby, moliwoci i wyzwania jakie stoj przed regionem w najbliszych latach. Jest inicjatyw rozpoczynajc szereg dziaa w zakresie rozwoju przedsibiorczoci i innowacji poprzez scalanie i budowanie szeroko pojtej wsppracy.

Cele Forum:

 • Podnoszenie wiadomoci obywatelskiej w zakresie energetyki ekologicznej,
 • Budowanie wizi gospodarczych,
 • Wzmacnianie postaw proinnowacyjnych;

Organizacja Forum ma za zadanie wspiera rozwj gospodarczy regionu Pomorza rodkowego poprzez:

 • dostarczanie szeroko pojtej wiedzy, ktre bdzie rdem inspiracji, innowacji i przedsibiorczoci w regionie,
 • promowanie dobrych praktyk i wzorcw przedsibiorczoci,
 • scalanie rodowiska gospodarczego i rozwijanie wsppracy;


 

KONKURSY ZWIZANE Z I-SZYM KOSZALISKIM FORUM GOSPODARCZYM

Akcja Fotograficzna ?Selfi Koszalin?

Akcja "Selfi Koszalin" jest konkursem cyklicznym trwajcym dwa tygodnie. Celem akcji fotograficznej jest poznanie ciekawych miejsc zwizanych z dziedzictwem kulturowym Koszalina, poznaniem ciekawych miejsc i zwiedzaniem Koszalina jako miejscem spotkania wielu kultur. Organizatorem akcji fotograficznej pt. "SELFI KOSZALIN" jest Koszaliska Izba Przemysowo-Handlowa.

>>>Regulamin Konkursu Selfi Koszalin


Konkurs Plastyczny Ilustracje do Hymnu Koszalina

Uczestnicy konkursu maj za zadanie wykonanie okrelonej w warunkach uczestnictwa pracy plastycznej ilustrujcej dowoln zwrotk lub refren hymnu Koszalina ?Pie o Ziemi Koszaliskiej" autorstwa Wadysawa Turowskiego. Prace konkursowe mona zgasza od 10 lipca 2015 do 10 wrzenia 2015 roku do godziny 23.59 (decyduje data i godzina stempla pocztowego lub godzina dostarczenia do biura KIPH w godzinach pracy biura w ostatnim dniu konkursu). Organizatorem Konkursu jest Pierwsze Koszaliskie Forum Gospodarcze / Koszaliska Izba Przemysowo-Handlowa, wsporganizatorami s Koszaliska Biblioteka Publiczna oraz Politechnika Koszaliska.

>>>Regulamin Konkursu Ilustracje do Hymnu Koszalina


Konkurs na wykonanie EKSLIBRISU okazjonalnego 750-lecia miasta Koszalina.

Uczestnicy konkursu maj za zadanie wykonanie projektu ekslibrisu okazjonalnego ? znaku w formie jednokolorowego stempla/odbitki/rysunku zawierajcego grafik zwizan z histori i kultur miasta Koszalina, z nazw miasta: KOSZALIN i napisem: 750 lat oraz EXLIBRIS. Prace konkursowe mona zgasza od 10 lipca 2015 do 10 wrzenia 2015 roku do godziny 23.59 (decyduje data i godzina stempla pocztowego, dostarczenia maila lub godzina dostarczenia do biura KIPH w godzinach pracy biura w ostatnim dniu konkursu). Organizatorem Konkursu jest Pierwsze Koszaliskie Forum Gospodarcze / Koszaliska Izba Przemysowo-Handlowa. Wsporganizatorami konkursu s Archiwum Pastwowe w Koszalinie oraz Koszaliska Biblioteka Publiczna, a partnerami Politechnika Koszaliska i Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki.

>>>Regulamin Konkursu na wykonanie EKSLIBRISU.


 


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama


KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa designeg by Arte Tendence