Menu

Logowanie dla członków KIPHGaleria

Osoby Online

Naszą witrynę przegląda teraz 45 gości 
I Koszalińskie Forum Gospodarcze

OFICJALNA STRONA KOSZALIŃSKIEGO FORUM GOSPODARCZEGO

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania oficjalnej strony Koszalińskiego Forum, jak i również zachęcamy do polubienia profilu KFG na portalu facebook.

>>>Oficjalna strona.

>>>Fanpage KFG na facebook.


 

WNIOSKI Z I KOSZALIŃSKIEGO FORUM GOSPODARCZEGO

Szanowni Państwo, po zakończonym Forum przyszedł czas na jego podsumowanie. Przedstawiamy Państwu wnioski panelowe oraz zapraszamy do odwiedzania oficjalnej strony I Koszalińskiego Forum Gospodarczego, gdzie na bieżąco będziemy informować o naszych działaniach – mimo iż Forum dobiegło końca.

>>>Wnioski oraz strona oficjalna Forum.


 

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA KOSZALIŃSKIEGO FORUM NA YOUTUBIE

Dzięki Uczelnianemu Centrum Kształcenia na Odległość StudiaNET Politechniki Koszalińskiej - osoby, które nie uczestniczyły osobiście w I Koszalińskim Forum Gospodarczym mają możliwośc zapoznania się nagraniami z wykładów oraz paneli dyskusyjnych:

 • Inauguracja I Koszalińskiego Forum Gospodarczego.

[link]

 • Wykład 1. „Synteza termojądrowa źródłem energii XXI wieku”.

[link]

 • Wykład 2. „IV Genereacja reaktorów jądrowych i fuzja termojądrowa - przyszłość energetyczna”.

[link]

 • Panel 1. „Energetyka odnawialna, rozproszona i jądrowa.”

[link]

 • Panel 2. „Nowa perspektywa Unii Europejskiej 2014 - 2020.”

[link]

 • Panel 3. „Otoczenie innowacyjnego biznesu - wsparcie dla firm.”

[link] - w trakcie opracowywania.


 

I KOSZALIŃSKIE FORUM GOSPODARCZE, 25 – 26 września,

Tematem Forum są: Wybrane aspekty rozwoju Pomorza Środkowego.

Termin i miejsce realizacji: 25 - 26 września - Koszalin.

W związku z obchodami 750–lecia Miasta Koszalina oraz w rozwojem gospodarczym regionu Pomorza Środkowego Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa organizuje I-sze Koszalińskie Forum Gospodarcze.

Jest ono odpowiedzią na potrzeby, możliwości i wyzwania jakie stoją przed regionem w najbliższych latach. Jest inicjatywą rozpoczynającą szereg działań w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innowacji poprzez scalanie i budowanie szeroko pojętej współpracy.

Cele Forum:

 • Podnoszenie świadomości obywatelskiej w zakresie energetyki ekologicznej,
 • Budowanie więzi gospodarczych,
 • Wzmacnianie postaw proinnowacyjnych;

Organizacja Forum ma za zadanie wspierać rozwój gospodarczy regionu Pomorza Środkowego poprzez:

 • dostarczanie szeroko pojętej wiedzy, które będzie źródłem inspiracji, innowacji i przedsiębiorczości w regionie,
 • promowanie dobrych praktyk i wzorców przedsiębiorczości,
 • scalanie środowiska gospodarczego i rozwijanie współpracy;


 

KONKURSY ZWIĄZANE Z I-SZYM KOSZALIŃSKIM FORUM GOSPODARCZYM

Akcja Fotograficzna „Selfi Koszalin”

Akcja "Selfi Koszalin" jest konkursem cyklicznym trwającym dwa tygodnie. Celem akcji fotograficznej jest poznanie ciekawych miejsc związanych z dziedzictwem kulturowym Koszalina, poznaniem ciekawych miejsc i zwiedzaniem Koszalina jako miejscem spotkania wielu kultur. Organizatorem akcji fotograficznej pt. "SELFI KOSZALIN" jest Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa.

>>>Regulamin Konkursu Selfi Koszalin


Konkurs Plastyczny Ilustracje do Hymnu Koszalina

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie określonej w warunkach uczestnictwa pracy plastycznej ilustrującej dowolną zwrotkę lub refren hymnu Koszalina „Pieśń o Ziemi Koszalińskiej" autorstwa Władysława Turowskiego. Prace konkursowe można zgłaszać od 10 lipca 2015 do 10 września 2015 roku do godziny 23.59 (decyduje data i godzina stempla pocztowego lub godzina dostarczenia do biura KIPH w godzinach pracy biura w ostatnim dniu konkursu). Organizatorem Konkursu jest Pierwsze Koszalińskie Forum Gospodarcze / Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, współorganizatorami są Koszalińska Biblioteka Publiczna oraz Politechnika Koszalińska.

>>>Regulamin Konkursu Ilustracje do Hymnu Koszalina


Konkurs na wykonanie EKSLIBRISU okazjonalnego 750-lecia miasta Koszalina.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie projektu ekslibrisu okazjonalnego – znaku w formie jednokolorowego stempla/odbitki/rysunku zawierającego grafikę związaną z historią i kulturą miasta Koszalina, z nazwą miasta: KOSZALIN i napisem: 750 lat oraz EXLIBRIS. Prace konkursowe można zgłaszać od 10 lipca 2015 do 10 września 2015 roku do godziny 23.59 (decyduje data i godzina stempla pocztowego, dostarczenia maila lub godzina dostarczenia do biura KIPH w godzinach pracy biura w ostatnim dniu konkursu). Organizatorem Konkursu jest Pierwsze Koszalińskie Forum Gospodarcze / Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa. Współorganizatorami konkursu są Archiwum Państwowe w Koszalinie oraz Koszalińska Biblioteka Publiczna, a partnerami Politechnika Koszalińska i Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki.

>>>Regulamin Konkursu na wykonanie EKSLIBRISU.


 


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama


KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa designeg by Arte Tendence