Menu

Logowanie dla czonkw KIPHGaleria

Osoby Online

Naszą witrynę przegląda teraz 68 gości 

? Koo Kobiet Koszaliskiej Izby Przemysowo-Handlowej - Historia.

Pierwsze, organizacyjne spotkanie Koa Kobiet KIPH odbyo si w dniu 10 marca 2008 r. w Resto Cafe LALKA. Obecne panie wybray na nim zarzd Koa i ustaliy podstawowe kierunki jego dziaania.

Do Koa zapraszamy wszystkie kobiety zarzdzajce firmami czonkowskimi KIPH. Pomys powoania Koa Kobiet zrodzi si z przekonania, e najlepsz podstaw dobrej wsppracy midzy firmami, jest bezporednia wymiana informacji o zakresie ich dziaalnoci, wsplne poszukiwanie paszczyzn wspdziaania i dzielenie si wiedz i dowiadczeniem. A poniewa kobiecy punkt widzenia rni si od mskiego take w zdominowanej przez panw sferze biznesu, chcemy by gos pa by bardziej ?syszalny?.


 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama


KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa designeg by Arte Tendence